Średnia ocen wszystkich uczniów wynosi 5,04 - to najlepsza w Łódzkiem - klasa III A z Gimnazjum numer 36 w Łodzi. Dziś w tej grupie 27 na 33 uczniów odebrało świadectwa z czerwonym paskiem.

Rozmawiałam z najzdolniejszymi uczniami w województwie łódzkim, ich koleżankami oraz wychowawczynią klasy - Urszulą Baranowską

Najniższa średnia w tej klasie to 4,13; najwyższa - 5,8.