Dyrektor szczecińskiego oddziału Banku Ochrony środowiska został zatrzymany - dowiedział się reporter RMF. Prawdopodobnie jeszcze dziś dyrektorowi zostanie postawiony zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za udzielenie kredytu, oraz za zakładanie kont VIP-owskich.

Lokaty VIP-owskie to konta, ktore uprawniają do obsługi poza kolejnością lub do pobierania dodatkowych kredytów. Jak dowiedzieliśmy się w prokuraturze, zarzuty wobec zatrzymanego mają dotyczyć okresu, w którym był wicedyrektorem VI oddziału banku PeKaO SA w Szczecinie. W tej chwili w prokuraturze przesłuchiwany jest ważny świadek w tej sprawie.

14:45