30 kwietnia minął termin składania oświadczeń majątkowych przez prezydentów miast, wójtów, burmistrzów, starostów, przewodniczących rad gmin, powiatów, sejmiku i marszałka województwa. W zachodniopomorskim urzędzie wojewódzkim wciąż brakuje 8 z 266 dokumentów. Spóźnialskim samorządowcom grożą kary.

Jeśli do końca kwietnia osoby zajmujące stanowiska publiczne nie złożą oświadczeń majątkowych, stracą wynagrodzenia należne za czas, który upłynie od 30 kwietnia do dnia, kiedy oświadczenie trafi do nas - mówi Małgorzata Nej, zastępca Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Kara naliczana jest proporcjonalnie. Członkowie zarządów powiatów czy zarządu województwa oprócz kary finansowej mogą zostać odwołani przez organy stanowiące czyli odpowiednie rady lub sejmik.

Urzędnicy wojewody zachodniopomorskiego na brakujące oświadczenia zaczekają do końca przyszłego tygodnia. Samorządowcy mogli je bowiem wysłać pocztą, a wówczas o tym czy będą ukarani, czy też nie, zadecyduje data nadania przesyłki według stempla pocztowego.