Dwie godziny zabrała naprawa gazociągu w Szczecinie - Zdrojach. Już około godziny 20 usunięto usterkę "rury" średniego ciśnienia przy ul. Walecznych.

Przyczyną awarii było uszkodzenie odwaniacza części instalacji, znajdującej się nad powierzchnią ziemi. Ze względu na niebezpieczeństwo wybuchu została odłączona trakcja elektryczna PKP, oddalona od miejsca awarii o 15m. Przez ponad godzinę nie kursowały pociągi ze Szczecina w kierunku Poznania i Warszawy. Nie ewakuowano natomiast mieszkańców, ze względu na to, że najbliższe zabudowania są oddalone były od miejsca awarii o ok. 100 m.

03:50