Rząd przyjął program pomocy gminom w dożywianiu dzieci w szkołach. „Wszyscy uczniowie podstawówek i gimnazjów mają dostawać ciepły posiłek i szklankę mleka, część z nich bezpłatnie.” - mówi minister edukacji Krystyna Łybacka.

Jak twierdzi Łybacka, każdy uczeń pochodzący z rodziny ubogiej, bądź zagrożonej bezrobociem, czy obszaru po PGR-owskiego dostanie przynajmniej jeden ciepły posiłek za darmo. Dostanie również szklankę ciepłego mleka – dodała. Na program rząd przeznaczył w przyszłorocznym budżecie 160 milionów złotych. Część tych pieniędzy ma zostać przeznaczona na odbudowę, na przykład stołówek, tam, gdzie przestały one działać. Według przewidywań rządu, dożywianie obejmie około dwóch milionów dzieci z rodzin o niskich dochodach.

Foto: Archiwum RMF

06:40