Jesteśmy zadłużeni na prawie 100 mld zł. Do Krajowego Rejestru Długów trafiły już 2 miliony Polaków. Statystyczny dłużnik jest mężczyzną w wieku 26-35 lat spod znaku Barana; jego dług to 10 tys. zł. W Krajowym Rejestrze Długów nie brakuje jednak i stulatków, czy gapowiczów z długiem w wysokości 20-40 tys. zł- wynika z danych Biura Informacji Gospodarczej KRD.

Najwięcej (15,4 proc.) osób fizycznych, które trafiły do KRD pochodzi z województwa śląskiego, a wśród firm prym wiodą te z Mazowsza (16,3 proc.). W rejestrze znaleźć można niemal 100-letnie osoby zalegające z płatnościami wobec dostawców energii, czy operatorów telefonii komórkowej.

Niespłacane przez konsumentów i przedsiębiorców długi wobec banków sięgają 61,02 mld zł; w ostatnim kwartale 2010 r. wzrosły one o 1,7 proc. W analogicznym okresie 2009 r. wzrost wyniósł aż 15,2 proc. Najwięcej długów wobec banków (prawie 10,7 mld zł) mają Ślązacy.

Zaległe podatki i cła sięgają 22,57 mld zł. Ponad połowa (11,5 mld zł) przeterminowanych zobowiązań osób fizycznych i prawnych wobec fiskusa przypada na zaległości z tytułu podatku od towarów i usług. Najwięcej nieuregulowanych na czas zobowiązań celno-podatkowych mają płatnicy z województwa śląskiego (10,7 mld zł), a najmniej - z woj. świętokrzyskiego (nieco ponad 1 mld zł).

Nieuregulowane mandaty za jazdę bez biletu podliczono na 173,9 mln zł. Podróż na gapę to domena młodych - osoby w wieku do 35 lat to ok. 57 proc. gapowiczów. Rekordzista, 28-letni mężczyzna, zadłużył się na ponad 40 tys. zł. Gapowicze stanowią 83 proc. wszystkich osób notowanych w rejestrze.

Z raportu wynika, że zaległości wobec operatorów telefonii stacjonarnej to jedyna kategoria zadłużenia, w której dominują kobiety (53 proc.). Rekordzistką jest Ślązaczka z długiem w wysokości 18,1 tys. zł. Najbardziej zadłużona firma zalega wobec jednego z operatorów stacjonarnych na ponad 2,3 mln zł. Dłużnicy telefonii komórkowych to osoby młode (ok. połowa nie skończyła 35 lat), częściej mężczyźni. Tę prawidłowość najlepiej potwierdza rekordzista w tej kategorii - 23-letni mężczyzna z długiem sięgającym 31,6 tys. zł.