79 proc. pracowników nie obawia się utraty zatrudnienia. Jednocześnie 78 proc. pracodawców planuje utrzymać obecny poziom miejsc pracy - wynika z drugiej edycji badania Barometr Rynku Pracy. Jednocześnie w najbliższym czasie podwyżkę wynagrodzeń planuje jedynie 5 procent pracodawców, choć wzrostu wynagrodzenia oczekuje aż połowa pracowników.

Według Work Service fakt, że niemal 80 proc. pracowników nie obawia się utraty zatrudnienia to efekt tego, że polska gospodarka przyspiesza. W tym roku w związku z większym popytem inwestycyjnym ze strony polskich firm i przyspieszeniem polskiej gospodarki, wskaźniki obrazujące rynek pracy poprawiły się - ocenił prezes zarządu Work Service S.A. Tomasz Hanczarek. Dodał, że fakt, iż prawie 8 na 10 (79 proc.) pracowników jest spokojnych o swoje zatrudnienie, to wynik o 14 punktów procentowych lepszy od ubiegłorocznego i jednocześnie najwyższy od kilku lat.

Badanie pokazało, że tylko 16 proc. ankietowanych pracowników obawia się o swe zatrudnienie w najbliższych dwóch latach. Taką obawę zadeklarowało dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn (odpowiednio 23 i 11 proc.) oraz najczęściej osoby zatrudnione na niepełny etat i zarabiające poniżej średniej krajowej.

Sześć proc. pracodawców chce redukcji etatów

Wśród pracodawców 78 proc. firm planuje utrzymać obecny poziom miejsc pracy. 12 proc. firm zamierza zwiększyć poziom zatrudnienia w najbliższym kwartale, a jedynie 6 proc. myśli o redukcji etatów. Wśród firm planujących rekrutację są w większości duże firmy (powyżej 250 pracowników) - 48 proc. Ponad połowa przedsiębiorstw planuje zatrudnienie pracowników niższego i średniego szczebla (odpowiednio 53 proc. i 52 proc.), a jedynie co dwudziesta firma (5 proc.) będzie poszukiwać kandydatów do kadry zarządzającej.

Co z tymi podwyżkami?

Raport z badania pokazał, że podobnie jak rok temu, wyraźnie widać duży rozdźwięk pomiędzy pracodawcami, a pracownikami w kwestii podwyżek. Wzrostu swojej płacy oczekuje 49 proc. pracowników (wzrost od 2013 r. o 11 pkt. proc.), z kolei zaledwie 5 proc. pracodawców zamierza te oczekiwania spełnić, a 87 proc. planuje utrzymać aktualny poziom płac.

Optymizm pracowników widać także w przewidywaniach co do ewentualnego znalezienia nowej pracy. Ponad połowa respondentów (55 proc.) jest przekonana, że nowe zatrudnienie znajdzie już w ciągu trzech miesięcy.

Zmianę pracy planuje w ciągu najbliższych dwóch lat jedna piąta pracowników (19 proc.). Wśród kobiet głównym powodem jest brak możliwości awansu, a wśród mężczyzn - zbyt niskie zarobki.

Osoby, które planują zmianę pracy zamierzają szukać jej przez znajomych (73 proc.), przeglądając ogłoszenia (62 proc.), samodzielnie wysyłając aplikacje do firm (60 proc. ), poprzez Urząd Pracy (25 proc.), poprzez zgłoszenie się do firmy specjalizującej się w outsourcingu usług personalnych (24 proc.).

Badanie Barometr Rynku Pracy zostało zrealizowane na zlecenie firmy Work Service S.A. Przeprowadził je instytut Millward Brown S.A. W grupie pracowników badanie przeprowadzono na próbie 522 osób pracujących, zaś w grupie pracodawców badanie zrealizowano na próbie 300 firm, po 100 wywiadów dla firm małych, średnich oraz dużych. Badania przeprowadzano w czerwcu 2014 r. za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI.