Prawo do szczegółowej, wyczerpującej informacji. Wydłużenie terminu odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość do 14 dni bez podania przyczyn. To tylko niektóre ze zmian w przepisach konsumenckich, jakie weszły w życie pod koniec grudnia. Na Wasze pytania od godz.11 czeka ekspert UOKiK. Numer telefonu 12 2 00 00 10.

Jeżeli kupiony towar ma wadę, mamy prawo złożyć reklamację, w której musimy określić swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy). Jej podstawą może być rękojmia (zawsze) albo gwarancja (o ile została udzielona). To do konsumenta należy wybór podstawy składania reklamacji. Przedsiębiorca nie może zmienić jego decyzji - przypomina UOKiK. 

Od 25 grudnia w przepisach zmieniło się również to, że mamy teraz 14 dni (a nie jak do tej pory 10) na to, żeby zmienić zdanie ws. zakupu towaru. Moment rozpoczęcia biegu terminu 14 dni na odstąpienie od umowy zależy od charakteru transakcji:

- umowa sprzedaży pojedynczej rzeczy - termin należy liczyć od otrzymania jej przez konsumenta lub osobę przez niego wskazaną. Przykład: Paweł zamówił w e-sklepie telewizor, który otrzymał 10 września. Termin na odstąpienie od umowy upływa z końcem 24 września.

- umowa sprzedaży obejmująca wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - początek terminu jest liczony od otrzymania przez konsumenta ostatniej rzeczy, partii lub części. Przykład: Paweł zamówił w e-sklepie dekoder i telewizor. Przedsiębiorca od razu wysłał dekoder, który konsument otrzymał 10 września. Telewizor został doręczony osobną przesyłką po kolejnych 7 dniach (tj. 17 września). Paweł może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na zakup obu produktów do końca 1 października.

- umowa sprzedaży polegająca na regularnym dostarczaniu towarów przez określony czas - rozpoczęcie biegu terminu zależy od daty otrzymania przez konsumenta pierwszej rzeczy.
Przykład: Pani Jadwiga zamówiła półroczną prenumeratę drukowanej wersji miesięcznika "Co Warto Wiedzieć". Pierwsze wydanie otrzymała 4 września. Od takiej umowy konsumentka może odstąpić przez 14 dni po otrzymaniu pierwszego wydania gazety, tj. do końca 18 września.

- pozostałe umowy (np. usługi, zlecenia) - termin rozpoczyna bieg od dnia zawarcia umowy. Przykład: Pierwszego lutego pan Marian zawarł poza lokalem przedsiębiorstwa umowę na świadczenie dodatkowych usług medycznych. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest możliwe do końca 15 lutego. 

Jak zmieniły się przepisy konsumenckie? SPRAWDŹ!

Jeżeli konsument nie został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy, może skorzystać z tego uprawnienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jeżeli jednak w tym okresie sprzedający przekaże mu taką informację, to termin upływa po 14 dniach od momentu jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie ma znaczenia to, że sprzedawca otrzyma je po upływie terminu.

Jak nie dać się oszukać w internecie

Pod koniec grudnia w życie weszły też przepisy dotyczące sprzedaży internetowej. Polegają one na tym, że jesteśmy lepiej chronieni przed nieświadomym zakupem usługi. Chodzi o strony podobne do głośnego serwisu Pobieraczek. Internauci się tam logowali i akceptowali regulamin, w którym ukryta była zgoda na zapłacenie pieniędzy. Potem dziwili się, że nagle dostają rachunki.

Nowe przepisy konsumenckie sprawiły, że trudniejsze jest teraz tworzenie stron internetowych, które sprawiając wrażenie bezpłatnych, zmuszają nas do zawarcia kosztownej umowy. Teraz musimy dostać wyraźną informację, że dana usługa jest płatna.

UOKiK