Komisja Europejska cały czas nie otrzymała odpowiedzi ministra finansów Jacka Rostowskiego w sprawie polskich reform fiskalnych. Chodzi o przedstawienie szczegółowego planu zbicia deficytu poniżej 3 procent PKB w 2012 roku.

Komisja wciąż nie dostała formalnej odpowiedzi. Nadal oczekujemy przedstawienia szczegółowego planu, jak Polska chce powrócić do celu w zakresie deficytu poniżej 3 proc. PKB - powiedział rzecznik Amadeu Altafaj Tardio.

O uszczegółowienie tych planów komisarz ds. gospodarczo-walutowych Olli Rehn zwracał się w liście wysłanym do Rostowskiego w połowie stycznia. Komisarz poprosił m.in., by minister podzielił się z KE szczegółowymi propozycjami w sprawie reformy OFE. Wątpił, czy wystarczy ona, by zbić deficyt poniżej 3 proc. PKB w 2012 r. Taki termin wynika z procedury nadmiernego deficytu wznowionej wobec Polski w 2009 r.

Amadeu Altafaj Tardio dodał, że dzięki trwającym, dotychczasowym kontaktom KE ma pewne "elementy odpowiedzi", ale Rehn nadal spodziewa się formalnego, całościowego listu od ministra Rostowskiego w tej sprawie.

Polskie zamierzenia w celu redukcji deficytu będą jednym z przedmiotów obrad najbliższego posiedzenia rady ministrów finansów "27", czyli Ecofinu, we wtorek - wynika z porządku spotkania. Po wystąpieniu Rhena, Rostowski ma na nim przedstawić swoje plany. Poza Rostowskim wystąpi także węgierski minister finansów, bowiem i w przypadku Węgier KE ma wątpliwości, czy są podejmowane wystarczające środki w celu ograniczenia deficytu.