W Gdańsku dokonano uroczystej ekshumacji zwłok leżących na cmentarzysku odkrytym podczas prac archeologicznych prowadzonych w czasie remonty Hali Targowej. Odnalezienie cmentarzyska kończy prawdopodobnie spór ojców Dominikanów z właścicielami remontowanej, zabytkowej Hali Targowej.

Cmentarzysko pochodzi prawdopodobnie z okresu X - XIII wieku. Ekshumacja potrwa do maja a szczątki gdańszczan pochowane zostaną w krypcie kościoła św. Mikołaja. Odnalezienie przez archeologów cmentarzyska, która jak się okazało leży poniżej murów klasztoru Dominikanów, kończy prawdopodobnie spór klasztoru z właścicielami remontowanej, zabytkowej Hali Targowej. Ojcowie Dominikanie od lat walczyli o dokładne przebadanie terenu pod halą chcąc się przekonać czy teren ten nie jest miejscem pochówku ich przodków. Usytuowanie cmentarzyska oznacza jednak, że Dominikanie osiedlili się w Gdańsku później niż powstał cmentarz. W czasie prac archeologicznych oprócz cmentarzyska odnaleziono także wiele przedmiotów dających pogląd na to kto i jak żył w Gdańsku w X, XI, XII, XIII i XIV wieku. Najciekawsze są znaleziska odkryte w miejscach ówczesnych szaletów.

Wojciech Jankowski RMF FM Trójmiasto

foto Kamil Szyposzyński RMF FM Trójmiasto

10:20