Czeski rząd przyjął plan reformy systemu emerytalnego. W Czechach powstanie kolejny filar prywatny. Zmiany są jednym ze sztandarowych projektów centroprawicowego gabinetu Petra Neczasa.

Według nowych zasad, które miałyby wejść w życie od 2013 roku, płatnicy będą mogli przenieść część swoich składek przekazywanych na ubezpieczenia społeczne na indywidualne konta emerytalne w prywatnych funduszach. Przejście nie będzie obowiązkowe, ale decyzję trzeba będzie podjąć do 35 roku życia. Osobom, które już ukończyły 35 lat rząd pozostawił czas do namysłu do 2012 roku.

Projekt trafi pod obrady parlamentu w połowie lipca.

Reformie emerytalnej ostro sprzeciwiają się lewica oraz czeskie związki zawodowe. Nie zgadzają się z wyprowadzeniem pieniędzy z państwowego zakładu ubezpieczeń społecznych, bo ich zdaniem może to spowodować przestoje w wypłacie bieżących emerytur.