Grunt pod ugodę Ministerstwa Skarbu Państwa z Eureko przygotowany. Akcjonariusze PZU zdecydowali się utworzyć specjalny fundusz o wartości 12 miliardów złotych, z którego ma być wypłacona dywidenda.

Jednak porozumienia między głównymi akcjonariuszami raczej nie można się spodziewać jeszcze w czwartek – dowiedziała się nieoficjalnie reporterka RMF FM Agnieszka Witkowicz. Negocjacje wciąż trwają i mogą się zakończyć późno w nocy.

Walne zebranie akcjonariuszy odbywało się na ostatnim etapie negocjacji resortu i Eureko w sprawie ugody dotyczącej PZU. Między akcjonariuszami trwa wieloletni konflikt dotyczący realizacji umowy prywatyzacyjnej PZU z 1999 r., m.in. w kwestii giełdowego debiutu i kupna kolejnego pakietu 21 proc. akcji ubezpieczyciela. Szkody poniesione z tytułu niewykonania umowy prywatyzacji PZU Eureko oszacowało na ok. 35,6 mld zł, nie licząc kosztów postępowania i ewentualnych należnych odsetek.