Przedstawiciele Banku Światowego przeprowadzą dziś w Katowicach konsultacje w sprawie udzielenia Polsce wielomilionowej pożyczki na reformę górnictwa. Część związkowców zapowiedziała manifestację przed budynkiem, gdzie odbędą się konsultacje.

Rozmowy dotyczą udzielenia budżetowi państwa dwóch pożyczek po 200 mln dolarów na finansowanie reformy górnictwa oraz jednej pożyczki inwestycyjnej w wysokości 100 mln dolarów na likwidację kopalń, prowadzoną przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń.

Polska zaciągała już w Banku Światowym pożyczki na restrukturyzację górnictwa w końcu lat 90., kiedy otrzymała łącznie 400 mln dolarów w dwóch transzach. Całkowicie lub częściowo zamknięto wówczas 24 kopalnie, a zatrudnienie w górnictwie zmniejszyło się o ok. 100 tys. osób.

Nowy rządowy program restrukturyzacji górnictwa, którego realizację sfinansować ma m.in. pożyczka z Banku Światowego, zakłada zmniejszenie wydobycia o blisko 14 mln ton węgla, w tym o ok. 11,9 mln ton w Kompanii Węglowej - największym górniczym koncernie. Oznacza to likwidację kilku kopalń, a pracę ma stracić ok. 25,4 tys. spośród blisko 140 tys. pracowników kopalń.

10:00